בבעלותנו, לצד משרדנו, פועלת חברת אי.מ.גי. ניהול ונאמנות בע”מ הנמצאת בפיקוחנו ונותנת שרותי הנהלת חשבונות מלאים לרבות בקרות שוטפות, דוחות כספיים חודשיים ועוד.

פירוט שרותי הנהלת החשבונות:

רישומי הנהלת חשבונות שוטפים בשיטה החד-צידית והכפולה.

דיווחים תקופתיים לרשויות המס.

הכנת דוחות כספיים תקופתיים.

הכנת תחזיות לתום השנה.

הכנת תלושי שכר.