השותפים

נתיב זרח
נתיב זרח
בוגר החוג לכלכלה ולחשבונאות באוניברסיטת תל – אביב.
חבר בלשכת רואי חשבון בישראל משנת 1983.
האוזר יגאל
האוזר יגאלשותף מנהל
בוגר החוג לחשבונאות באוניברסיטה העברית בירושלים.
חבר בלשכת רואי חשבון בישראל משנת 1969.
וקסלבאום אבנר
וקסלבאום אבנר
בוגר החוג לחשבונאות באוניברסיטת תל-אביב.
חבר בלשכת רואי חשבון בישראל משנת 1968
משמש כחבר בועדת המסים של לשכת רואי חשבון בישראל.
משמש כחבר בלשכת המבקרים הפנימיים בישראל משנת 1978.
עמיאל-האוזר פיני
עמיאל-האוזר פיני
בוגר אוניברסיטת בר-אילן בחוג המשולב למדעי החברה.
בוגר החוג לחשבונאות במכללה למנהל.
חבר בלשכת רואי חשבון בישראל.