לקוחותינו

למשרדנו ותק של עשרות שנים בליווי ועבודה עם חברות ציבוריות פרטיות, ועוד.
מלכ”רים, עיריות, רשויות מקומיות, ארגונים אחרים, עסקים בבעלות יחידים
להלן הענפיים הכלכליים העיקריים בהם עוסקים לקוחות משרדנו:

 • חברות החזקה
 • חברות ממשלתיות
 • חברות מסחריות
 • טכנולוגיה עילית ( HITECH )
 • מפעלי תעשייה
 • סוכנויות ביטוח
 • קבלנות ובנייה, תשתית
 • חברות השקעה
 • חברות כוח אדם
 • חברות שירותים
 • מלכ”רים
 • משרדי נסיעות
 • עיריות ורשויות מקומיות
 • רשתות מסחר קמעונאי