שירותי הפירמה – בדיקות נאותות חשבונאיות

אנו מבצעים בדיקת נאותות לפני רכישת עסקים ( Due Diligence ), הן לבקשת משקיעים פוטנציאלים והן לבקשת חתמים לפני הנפקת חברה לציבור וזאת במטרה לספק כלים לגיבוש בחינת כדאיות ההשקעה בעסק הנבדק.