שירותי הפירמה – בוררויות, חוות דעת לבתי משפט וגישור

השותפים במשרדנו נמנים עם רשימה נבחרת של רואי החשבון הנותנים שירותים חשבונאיים וכלכליים לבתי המשפט בישראל. במסגרת זו, מציע משרדנו חוות דעת כלכליות לגבי ההיבטים הכספיים של הסכסוך המשפטי.

כמו-כן, משרדנו משמש כבורר ומגשר בסכסוכים, הן ע”פ מינוי מבתי המשפט, הן ע”פ מינוי של נשיא לשכת רואי החשבון בישראל, והן לבקשת גופים עסקיים.