שירותי הפירמה – ביקורת פנימית

משרדנו מספק שרותי ביקורת פנים לחברות ציבוריות, גופים ממשלתיים ואחרים

שרותי ביקורת הפנים:

  • הכנת דוחות ביקורת מיוחדים לפי בקשת הלקוח.
  • ביצוע דוחות ביקורת תקופתיים ע”פ תוכנית ביקורת רב שנתית.
  • ביצוע ביקורות מיוחדות לפי דרישות גופים ממשלתיים ואחרים.
  • ביצוע ביקורת חקירתית.