שירותי הפירמה – ביקורת

משרדנו עוסק בביקורת דוחות כספיים ובביקורת פנימית של מאות חברות העוסקות ברוב ענפי הכלכלה במשק הישראלי, חברות נסחרות בבורסה לניירות ערך, המגזר השלישי -מלכ”רים וחל”צים, וגופים אחרים לרבות חברות ממשלתיות.

החברות פועלות בענפים כלכליים מגוונים כלהלן:

 1. תעשייה.
 2. טכנולוגיה, מחשבים.
 3. מסחר ושירותים.
 4. חברות החזקה.
 5. חברות השקעות.
 6. סוכנויות ביטוח.
 7. קבלנות ובניה.
 8. ייעוץ כלכלי, השקעות וגיוס הון.
 9. משרדי נסיעות.
 10.  המגזר השלישי – מוסדות ללא כוונת רווח כמו עמותות וחברות לתועלת הציבור.

פרקטיקת הביקורת של משרדנו:

 • יישום שיטות עבודה מתקדמות בגישה של עלות מול תועלת במטרה להיענות לצרכי התקינה בארץ ובעולם במקביל לצרכי הלקוח.
 • שיטות העבודה מאפשרות לנו להעריך את עסקי הלקוח מבחינה חשבונאית במלואם תוך רגישות לנקודות התורפה במערכת.
 • עבודת הביקורת מאפשרת לנו לאסוף אינפורמציה על מערכות הבקרה בעסקי הלקוח ולפיכך מאפשרת לנו לעתים להמליץ על שיפור במערכות הבקרה הפנימית וכן על שינויים אשר עשויים לחסוך מס.