שירותי הפירמה – המגזר השלישי – מלכ”רים

למשרד התמחות בתחום מתן שירותים לגופי המגזר השלישי שכוללים עמותות, חברות לתועלת הציבור, ארגונים, מוסדות חינוך, אגודות ומלכ”רים נוספים. השירותים של המשרד כוללים ביקורת חיצונית, ייעוץ מס, ביקורת פנימית, ליווי ויעוץ תוך מתן מענה לצרכים הספציפיים של כל לקוח.

להלן שירותים עיקריים הניתנים על ידי המשרד ללקוחות המגזר השלישי:

  • שירותי ביקורת של דוחות כספיים.
  • שירותי מיסוי שונים לרבות: תכנון מס מוקדם, מע”מ, ניכויים, קבלת מעמד מוכר לעניין תרומות ומתן שירותי מיסוי שוטפים.
  • סיוע ביישום דרישות רגולטוריות, לרבות סיוע בעריכת הדוח המילולי והכנה לביקורת עומק.
  • סיוע בהכנת בקשות לתמיכה מגופים ממשלתיים ואחרים והוצאת אישורים רלוונטיים.
  • סיוע בהכנת בקשה להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות (סעיף 46 לפקודת מס הכנסה).
  • מתן יעוץ חשבונאי בנושאים שוטפים, אישורים שוטפים ופתרונות לסוגיות מיוחדות.
  • בנייה וליווי תוכניות הבראה.
  • יעוץ למלכ”רים, בקרה ומעקב על תקציבים וכדומה.
  • ייעוץ בנושא שכר למלכ”רים ולמוסדות (למשל ייעוץ בנושא שכר עובדי הוראה וכד’).