שירותי הפירמה – חשבות שכר

משרדנו מעניק שרותי שכר כוללים הן לכלל עובדי הלקוח והן לעובדים בכירים, השירותים כוללים עיבוד והפקת תלושי שכר, תכנון אופטימלי של מבנה השכר והתשלומים הסוציאליים, דוחות תקופתיים לרשויות, טיפול מול העובדים בעת פרישה, סיוע בהגשת בקשה לועדות ביטוח לאומי, ניצול זכאות לנקודות זיכוי, מימוש זכאות לקופות גמל וכו’, הפקת דוחות ניהוליים, יעוץ בדיני והסכמי עבודה.

כמו כן, במשרדנו ישנה מחלקה המתמחה בשכר במגזר הציבורי ועובדי הוראה בפרט.  שירותי המחלקה כוללים ייעוץ, עיבוד והפקת שכר באמצעות מערכת שכר דרוגים למגזר הציבורי.