שירותי הפירמה – מסים

משרדנו עוסק בהכנת דוחות שנתיים למס הכנסה לחברות, יחידים ומלכ”רים. הכנת הדוחות הנ”ל הינה סיכום העבודה המבוצעת בכל השנה עם הלקוח בסביבת המס הישראלית, סביבה בה משטר המס משתנה ללא הרף. משרדנו נותן מענה עדכני לצרכים של כל לקוח בהתאם לעדכוני החקיקה האחרונים. בין השאר ניתנים פתרונות בתחום מיסוי חברות, רווחי הון, שבח מקרקעין, מיסוי אישי לרבות ביטוח לאומי, מס ערך מוסף, ומיסוי בינלאומי. בנוסף, משרדנו עוסק בייצוג מול רשות המסים. שניים מהשותפים במשרדנו חברים בועדת המסים של לשכת רואי חשבון בישראל.